“Ils ont treize noms pour nommer le palmier, et le palmier n’est pas nommé.”

- Léopold Sédar Senghor

Utan namn publicerar vi ordet “utgivare” på alla språk. Vi slåss för språk: poetiskt, episkt, filosofiskt, lingvistiskt, etnografiskt eller på andra sätt. Vi tror på fem maximer. Vi tycker om att arbeta med skribenter som kan känna igen sig själva i dessa. Och även om detta är skrivet på svenska så måste du lita på oss.

1. Όλες οι γλώσσες είναι ίσες μεταξύ τους. Αναγνωρίζουμε την απόλυτη ισότητα μεταξύ οποιωνδήποτε γλωσσών, καθώς όλες φέρουν από γεννήσεως το βάρος του κόσμου. Ως εκ τούτου κάθε είδος γλώσσας θεωρείται δεκτό προς έκδοση: πραγματικές, φανταστικές, τεχνητές, απειλούμενες, νεκρές ή ζωντανές. Καταβάλλουμε πάντοτε προσπάθεια να κατανοήσουμε κάθε κείμενο που λαμβάνουμε καθώς και να στοχαστούμε πάνω σ’ αυτό.

2. Jokainen painoerä on kappalemäärältään loputon. Kun perinteiset kirjakaupat myyvät aina vähemmän ja vähemmän, ja varastointi lisää tuotannon kustannuksia, julkaisemisemme perustuu tarpeeseen. Kirja painetaan hetkellä, jolla se on tilattu. Kaikki kirjat painetaan kappalemäärältään avoimina painoksina.

3. Авторское право не в правилах. Авторское право зачастую не в пользу автора, и нам не нравится сохранять
за собой право авторства на книги. Поэтому все публикации – на бумаге, либо в электронном виде – выпускаются под лицензией “Creative Commons”. Вся прибыль от публикации в равной степени распределяется между автором и нами.

4. Vetëm eksperimenti mund të paraqesë të tashmen. Ne na intereson vetëm e reja, qoftë kjo e të kaluarës, të tashmes apo të ardhmes. Ne na jep kënaqësi të botojmë çdo gjë që është jashtë kategorive, e panjohur, ose dëshmitare e skajeve të gjuhës. Për ne, çfarëdo lexuesi përbën potencial. Nuk e pëlqejmë fjalën “avant-garde”; ne nuk jemi në ushtri.

5. Të gjitha botimet janë të njëjta. Duke qenë se ne na jep kënaqësi që ne mund të jemi të njohshëm, botimet kanë të njejtën formë.